понеделник, 24 май 2021 г.

Работа в чужбина: Прехвърляме пенсионните си права по нов ред

  

Предлагането на пан-европейския личен пенсионен продукт (РЕРР) на европейския пазар се очаква да стартира през март следващата година.

Кой и какви РЕРР ще предложи в България, предстои да видим. Съвсем естествено е, пенсионноосигурителните дружества да не останат безучастни към този нов продукт, предвид факта, че още от своето създаване през 1994-a техният предмет на дейност е допълнителното пенсионно осигуряване. Още повече, че те стартираха именно с предлагането на лични пенсионни продукти.

Какво точно представлява PEPP и за какви спестовни продукти става въпрос Dir.bg попита Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

"РЕРР е регламент, а не директива. Регламентът е нормативен акт, който стои над националното законодателство и е директно приложим. С него се създава обща европейска рамка за лично доброволно пенсионно осигуряване, която би била особено полезна за граждани на ЕС, които имат трудов стаж в няколко държави членки", обясниха от Асоциацията.

Идеята е да бъде създаден стандартизиран общоевропейски продукт, който да е достъпен във всички държави членки, и да позволи на хората да се възползват изцяло от вътрешния пазар (в т.ч. възможност за трансгранично прехвърляне на пенсионни права и по-голям избор на доставчици, включително в други държави от ЕС).

"Предвидените разпоредби за преносимост позволяват на вложителите да продължават да правят вноски за РЕРР, за който вече са сключили договор със своя доставчик, и същевременно да променят своето местожителство, като се преместят в друга държава членка", разясняват от Асоциацията.

Пенсионноосигурителните дружества ще могат да предлагат до

шест инвестиционни портфейла.

Те трябва да включват т.нар. Basic PEPP, а също така и алтернативни инвестиционни опции.

Всички инвестиционни опции трябва да се създадат от доставчиците на РЕРР на основата на предвидена гаранция или техника за смекчаване на риска, осигуряващи достатъчна защита за клиентите.

Базисният РЕРР трябва да бъде сигурен продукт и да функционира като инвестиционна опция. Гарантирането може да бъде или под формата на консервативна инвестиционна стратегия или инвестиционна стратегия, обвързана с жизнения цикъл.

шест инвестиционни портфейла.

Те трябва да включват т.нар. Basic PEPP, а също така и алтернативни инвестиционни опции.

Всички инвестиционни опции трябва да се създадат от доставчиците на РЕРР на основата на предвидена гаранция или техника за смекчаване на риска, осигуряващи достатъчна защита за клиентите.

Базисният РЕРР трябва да бъде сигурен продукт и да функционира като инвестиционна опция. Гарантирането може да бъде или под формата на консервативна инвестиционна стратегия или инвестиционна стратегия, обвързана с жизнения цикъл.

Новините от днес и със задна дата