четвъртък, 6 май 2021 г.

Пандемията отказа българите от собствен бизнес

 istock 

Пандемията отказа българите да започнат собствен бизнес, показват данните на Евростат за миналата година. у нас е отчетен най-големият спад на регистрациите на нови фирми в целия ЕС.

В края на 2020 г. регистрациите на нови компании у нас намаляват с 18,8% спрямо година по-рано.

Европейците обаче не се отказват от предприемачество. В ЕС на годишна база регистрациите на нови фирми се повишават с 2,8%, но спрямо третото тримесечие на 2020 г. има спад в рамките на 0,4 на сто.Най-много нарастват регистрациите в Словакия – със 33 на сто през последните три месеца на 2020 г. спрямо същия период на миналата година. Във Франция регистрациите растат с 16,2%, а в Румъния - с 13,8%.

На обратния полюс се нареждат България, Португалия (-14,8%) и Хърватия (-12,3%). Намаля ват обаче и фалитите на фирми със 17,9% в целия ЕС.

Най-съществено е понижението в Литва (-58,2%), Хърватия (-47,5%), както и Белгия и Франция (по -40,7%). В Испания обаче има ръст на банкрутите с10,3% на годишна база. У нас за година фалитите намаляват с 15,5%.

Новините от днес и със задна дата