Учебната година се удължава само за малко над 300 училища, които в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от 1. до 6. клас, съобщават от МОН.

Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от 4. до 6 клас и съответно три седмици за учениците от 1. до 3. клас по два начина:

- за задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал;

- за извънкласни дейности по интереси за останалите ученици, участието в които е по желание на родителите.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до 7 дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано.

Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юли, за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профили "Математика" и "Природни науки".

Заповед на бившия министър на образованието предвижда вторият учебен срок за учениците от 1. до 3. клас да приключи на 23 юни, а за 4. до 6. клас - на 30 юни