вторник, 27 април 2021 г.

На какви дентални услуги имам право през годината?

 На какви дентални услуги имам право през годината?

В пакета първична извънболнична дентална помощ през настоящата календарна година НЗОК заплаща частично следните дентални дейности за здравноосигурени хора над 18-годишна възраст.

В първичната извънболнична дентална помощ:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж за съответната година, като доплащането от здравноосигурения е 1,80 лв.

б) до три лечебни дейности, които могат да бъдат:

- обтурация с химичен композит или амалгама (пломба), като доплащането от пациента е 4,00 лв.

и/или

- екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия (упойка), за което доплащането от пациента е 4,00 лв.

В специализираната извънболнична дентална помощ:

а) специализиран обстоен преглед, като доплащането от пациента е 1,80 лв.

б) инцизия в съединително-тъканни ложи, включително анестезия – доплащането от пациента е 7,50 лв.

в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия – доплащането от пациента е 13,50 лв.

г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви „б” и „в”, като доплащането от пациента е 0,80 лв.

Пакетът дентални дейности от специализираната извънболнична дентална помощ се извършва от лекар-специалист по орална хирургия, сключил договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ, след представяне на направление „Бланка МЗ 119А”. Направлението се издава от дентален лекар, сключил договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична дентална помощ.

Новините от днес и със задна дата