петък, 5 март 2021 г.

ЕК одобрява инвестиция за над 63 млн. евро в област Бургас

 

Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес инвестиция за над 63 милиона евро от фонда за сближаване (Кохезионния фонд) за подобряване на водоснабдителна и канализационната система в област Бургас, предава БТА.

Този проект ще подобри съществуващите съоръжения с намаляване на течовете и оперативните разходи. Проектът е свързан и с опазването на защитените зони по "Натура 2000" и местната природа, се отбелязва в съобщението.

Еврокомисарят по въпросите на сближаването Елиза Ферейра отбелязва, че проектът ще допринесе за подобряване на живота на близо 280 000 души, а още 53 000 души ще се радват на по-добро пречистване на отпадните води. 

Ремонтът включва прокарване на около седем километра нов водопровод и повторно изграждане на 158 километра. ЕК отбелязва, че засега загубите на вода по мрежата са около 15 на сто.

Ще бъдат положени 73 км канализационни тръби, а 22 км ще бъдат повторно изградени, наред с основния ремонт на резервоарите под налягане и колекторите за дъждовни и отпадни води, и изграждането на нови колектори за дъждовни води. Очаква се новото съоръжение за обработка на отпадни води да заработи през март 2023 година.

Новините от днес и със задна дата