понеделник, 15 март 2021 г.

Обявиха графика за присъствените занятия за учениците от 5 до 12 клас

 

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се допускат изключения от забраната за присъствени учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас, при спазване на следния график:


- от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
- от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 12 клас;
- на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;
- от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас. 

Със същата заповед, считано от 18.03.2021 г., се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5 до 12 клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.

Заповедта влиза в сила от 18.03.2021 г. и се прилага са областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия. Вижте и цялата заповед.


Новините от днес и със задна дата