неделя, 21 февруари 2021 г.

Декларираме данъците си с QR код

 istock 

Тази година българските граждани ще отчитат данъците си с QR код, съобщи Националната агенция по приходите (НАП).

Той е въведен в обичайния формуляр за данъци по познатия на всички ни чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който задължава българските граждани да декларират налога си всяка година.

Данъчните декларации с баркод позволяват да бъдат попълнени на компютъра, след което да бъдат разпечатани, подписани и подадени в НАП лично или по пощата. Удобството за гражданите при попълване на декларация с баркод, е че всички изчисления се извършват автоматично.

В сайта на приходното ведомство може да се открие файл с обяснение откъде да се свали данъчната декларация, как да се попълни тя по образец и какво да правим в случай, че попълнените данни са сгрешени. В пояснителните файлове има и разяснение каква е функцията на QR кода, който ще бъде разположен в края на данъчната декларация.

С него всъщност ще се прави препратка към основната информация за данъкоплатеца, който обикновено изпраща и редица приложения в случай на използвано данъчно облекчение, предоставени/получени парични заеми и пр.

За хората, които имат ПИК, най-лесният и удобен начин за подаване на годишните данъчни декларации е онлайн. При влизане с ПИК в личния си профил в сайта на НАП и отваряне на декларацията повечето данни за данъкоплатеца се попълват автоматично.

Тези, които нямат ПИК, могат да извадят такъв от офисите на НАП в страната напълно безплатно.

Новините от днес и със задна дата