неделя, 21 февруари 2021 г.

Сравняваме онлайн цените на тока

 istock 

Онлайн платформа показва различни оферти на търговци на ток, от които крайните клиенти ще избират от кого да купуват електроенергия. Правилата за работата ѝ са качени за обществено обсъждане. От 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители вече купуват ток на пазарни цени. До края на 2025 г. това ще се случи и с битовите абонати.

Целта на платформата е да се улесни и насърчи изборът и смяната на доставчик и да се  повиши  конкуренцията  между търговците, пише в мотивите към проекта.

Когато клиент избере оферта на платформата, автоматично ще се изпраща заявка до търговеца, който до 7 работни дни трябва да му предложи договор. В него не може да има условия, които не са били обявени преди това в офертата. Абонатът трябва да приеме или отхвърли договора до 7 дни. Ако клиентът не намери подходящо предложение, може да се обърне към всеки търговец за изготвянето на индивидуална оферта. 

Всяко лице, притежаващо лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Република България, което доставя или възнамерява да доставя електрическа енергия на крайни клиенти, е длъжно да се регистрира на платформата чрез подаване на искане по образец до оператора на платформата.

Тя не осигурява възможност за сключване на договор за доставка на електрическа енергия, както и за изготвяне и избор на индивидуални оферти по специфични критерии, пише в правилата.

В тях е посочено, че цената в публикуваните оферти е цена за активна електрическа енергия и може да включва разходи за балансиране, които са дължими от крайния клиент. Размерът на цената в публикуваните оферти не включва утвърдените от комисията цени за мрежови услуги и за задължения към обществото, както и всички други нормативно определени данъци и такси, включително акциз и данък добавена стойност

Офертата зависи първо от това дали сте битов или небитов абонат. След това клиентът избира дали притежаваното средство за търговско измерване е с или без възможност за периодично измерване на количествата електрическа енергия. потребителят трябва да уточни и към кое разпределително дружество е към момента, както и какво му  е средномесечното потребление. Платформата се намира ТУК

Новините от днес и със задна дата