вторник, 23 февруари 2021 г.

Екоексперти установиха умряла риба в река Камчия

 

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Шумен, на Басейновата дирекция "Черноморски район" /БДЧР/ във Варна и на Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха проверка на река Камчия, във връзка със сигнал - за умряла риба във водите ѝ, които са имали черен цвят. Това съобщават от екоинспекцията.

След извършен оглед по течението на реката, в присъствието на подателя на сигнала, според когото, възможен източник на замърсяването е свиневъден комплекс в село Радко Димитриево, е установено наличие на мъртва риба в река Голяма Камчия, между селата Янково и Желъд.

При обхода на района на животновъдното предприятие е усетена остра миризма на свински фекалии. Експертите на РИОСВ-Шумен са огледали и района около жп линията, преминаваща под лагуната на животновъдния комплекс. Те са констатирали наличието на тръба, вкопана под нивото на терена, на около три-четири метра преди жп линията, с край - в бетонов канал, предназначен за отвеждане на води. Бетоновата част от канала е била пълна с вода в черен цвят и без дебит на отпадъчни води.

Дадено е предписание на свинекомплекса - за представяне на подробна схема на канализационната му мрежа. Изпратено е писмо до община Шумен - за проучване на произхода и предназначението на тръбата, а също и до ОДБХ-Шумен - за предоставяне на информация по компетентност.

За подобни нарушения Законът за водите предвижда санкции в размер от 2000 лв. до 10 000 лева. Взети са общо шест водни проби от експертите на екоинспекцията, по заявка на БДЧР. Резултатите от анализа им ще бъдат оповестени допълнително, допълват от пресцентър на РИОСВ - Шумен.

Новините от днес и със задна дата