събота, 6 февруари 2021 г.

Нови промени за вторите пенсии

 istock 

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост да се определя от таблицата за смъртност и средната продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт. Това предвиждат предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от депутати от ГЕРБ.

В мотивите на вносителите от ГЕРБ е посочено, че по действащия закон и по предложенията на социалното министерство за изчисляване на пенсиите се използват така наречените биометрични таблици, които се използват от пенсионноосигурителните дружества и не са публични.

Затова се предлага при изчисляване на пенсиите за по-голяма прозрачност да се използва таблицата на НСИ за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, която е официалният източник на такава информация.

Според вносителите е необходимо прецизиране на разпоредбите, касаещи кръга на наследниците и техните права. В промените се записва, че кръгът от наследници ще е пълният, предвиден в Закона за наследството, което означава, че братя и сестри, както и наследници по завещание ще могат да наследяват парите от втория стълб. Изброено е и как ще се наследяват сумите при различните видове плащания.


Ако например човек получава пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане или комбиниран продукт между разсрочена и пожизнена пенсия, наследниците ще получат накуп остатъка от настоящата стойност на разсрочените плащания. 

Промени в КСО внесе и депутатът от Обединени патриоти Александър Сиди. Те предвиждат  да се премахне възможността допълнителната пожизнена пенсия да се получава една година като основна пенсия.

Сиди предлага още да се уеднакви моментът на придобиване на право на пенсия за стаж и възраст от Националния осигурителен институт и на допълнителна пожизнена пенсия от втория стълб на пенсионната система.

Новините от днес и със задна дата