четвъртък, 18 февруари 2021 г.

Ще "изяде ли" инфлацията вторите ни пенсии?

 

Промените в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), касаещи изплащането на т.нар. "втори пенсии" от частните пенсионни фондове вече са факт. Днес депутатите гласуваха на второ четене изменения в ключовия законопроект и решиха как ще се разпределят във времето удържаните от заплатите ни вноски (в момента процентът е 2,2 месечно). 

Най-общо казано, регламентирани бяха следните промени, засягащи пряко бъдещите пенсионери:

  • какви видове пенсии ще се изплащат от частните фондове; 
  • в какви срокове хората ще могат да размислят и да прехвърлят партидите си от частен фонд в НОИ;
  • какви са правата на наследниците;
  • колко ще ни струва да получим пенсиите си от фонда, в който се осигуряваме.

Втората пенсията на бъдещите пенсионери ще се определя на база: средствата в индивидуалната партида, натрупани към датата на определянето ѝ, в зависимост от направените вноски, и другите постъпили средства, доходите от тяхното инвестиране и от събраните такси и удръжки.

Повод за най-разгорещени дебати в залата предизвика това: как инфлацията ще повлияе на парите, натрупани в партидите.

"При един нормален период на осигуряване, който е около 30-40 години. Нормално е да има - повишена инфлация, и продължителни периоди с високи лихви. Ако едно осигурено лице първоначално е внасяло значителни по отношение на заплата си суми, след 10-15 години , вече няма да е така, защото инфлацията ги е "изяла", каза от парламентарната трибуна депутатът от левицата Георги Гьоков.

Той попита реторично: "Защо рискът от инфлация да се поема изцяло от осигуреното лице?" 

В отговор председателят на социалната комисия към парламента Хасан Адемов заяви, че предложението на БСП е свързано с индексиране спрямо потребителските цени на средствата по индивидуалната партида. 

"Тези пари няма от къде да дойдат освен от специален фонд за гарантиране на инфлацията. В България няма такъв финансов инструмент, който да е обвързан с инфлацията - механизъм, който да гарантира инфлацията. За това, предложението на БСП може да стане само, ако има фонд, който да изплаща тази допълнителна лихва, за която те говорят", обясни Адемов.

По думите му, за да може това да се случи трябва да се промени инвестиционния портфейл на частните пенсионни фондове. Той трябва да стане достатъчно агресивен, за да може да има по-голяма доходност. Според Адемов в случая инвестиционния портфейл, който е разписан в предложения законопроект е достатъчно консервативен, защото има фонд за гарантиране на брутния размер на осигурителните вноски, фонд за изплащане на пожизнени или разсрочени пенсии. Той подчерта, че не може да има агресивно инвестиционно намерение, защото частните пенсионноосигурителни дружества плащат всеки месец пенсии. Депутатът бе категоричен, че без промени в КСО предложението няма как да бъде реализирано.

Срокове за прехвърляне на парите в НОИ

Осигурените в универсален пенсионен фонд имат право да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на НОИ.

Така от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. смяната на фонда трябва да стане не по-късно от една година преди навършването на пенсионна възраст, от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години, от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта, от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от четири години, след 1 януари 2038 г. - не по-късно от пет години преди навършване на пенсионна възраст.

Георги Гьоков посочи, че тези срокове са в ущърб на осигурените лица. Информиран избор те могат да направят едва, когато отговарят на условията за пенсиониране, отбеляза той. 

Пенсионноосигурителните дружества ще предоставят няколко вида пенсии:

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  • пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане; 
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от две до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице.

Срокът и размерът на разсроченото плащане и размерът на пожизнената пенсия се определят в зависимост от избора на осигуреното лице.

Когато средствата по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в законовия определен размер, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на определяне на стойността на средствата по партидата (в момента това е 900 лева), осигуреното лице има право да ги получи разсрочено.

Такса за изплащане на пенсия

С поправките се създава такса за изплащане на пенсионните добавки. Тя ще бъде процент - до 0,5 на сто годишно изчислен върху стойността на нетните активи на фонда за изплащане на пожизнени пенсии и на фонда за разсрочени плащания, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество. 

Ами наследниците?

При смърт на осигурено лице, което членува във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване средствата по индивидуалната му партида ще се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му.

Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат по равно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните./business.dir.bg

Новините от днес и със задна дата