понеделник, 1 февруари 2021 г.

СДВР с важно напомняне за личните документи

 

СДВР напомни, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената БДС от 01 РУ до 09 РУ на територията на столицата и във всяко от дежурните по график районни управления.

Заявления за издаване на документи, с внесена такса за експресна услуга, се подават в отдел „Български документи за самоличност” - СДВР (гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48). 

Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС на СДВР, където е подадено заявлението.

След направен анализ на натовареността на звената „Български документи за самоличност”, работното време е от 8.00 до 17.45 ч.
Както вече бе съобщено, статистиката отчита ръст на желаещите да подновят своите лични документи, което налага и въвеждането на по-гъвкава организация на работа.

След обучение, в обслужването на гражданите ще се включат и допълнително назначени служители, които да подпомогнат работата при засилване на потока. В случай, че след попълване на състава са възможни други промени, гражданите ще бъдат своевременно осведомени.Работно време на всички звена БДС в районните управления на територията на София в делнични дни:
От 8.00 до 17.45 ч. без обедна почивка и единично прекъсване на работа в интервала 13.00 - 13.30 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

Всяка събота - Отдел БДС - СДВР, на адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 48, с прием на заявления за издаване на БЛД - лични карти и паспорти с такса за експресна и обикновена услуга;

График на дежурните звена БДС при СДВР за съботните дни през месец януари 2021 г., с работно време от 8.30 ч. до 14.30 ч.:
6 февруари - Пето и Шесто РУ;
13 февруари - Осмо и Девето РУ;
20 февруари - Първо и Второ РУ;
27 февруари - Седмо и Трето РУ.
В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността по РУ, както следва:

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност...

Публикувахте от СДВР Столична Полиция в Понеделник, 1 февруари 2021 г.

 

Новините от днес и със задна дата