петък, 12 февруари 2021 г.

Средната заплата нараства с близо 5 на сто

 istock 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 437 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 4.7 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 442 лв., за ноември - 1 402 лв. и за декември - 1 468 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 13.7 на сто, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 11.6 на сто, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.8 на сто.

Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 11.6 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 22.4 на сто, и в "Хуманно здравеопазване и социална работа" и "Държавно управление" - по 18.5 на сто. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1 на сто, а в частния - с 8.1 на сто.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 20.8 хил., или с 0.9 на сто, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 2.23 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейностите "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 1 на сто, и "Образование" - с 0.8 на сто.

В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите намаляват с 60.3 хил., или с 2.6 на сто.


Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 25.9 хил., "Преработваща промишленост" - с 22.4 хил., а най-голямо увеличение - в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 6.3 хил., и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.2 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 24.7 на сто, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.5 на сто.

Новините от днес и със задна дата