събота, 30 януари 2021 г.

Препоръчват вдигане на възрастта и стажа за пенсия

 istock 

Да се увеличи възрастта и стажът за пенсиониране се предлага в Зелена книга, свързана със застаряването на европейското населението, която Европейската комисия представи. По нея започва 12-седмичен период на обществено обсъждане, като предложенията после ще прераснат в мерки за справяне с демографските тенденции.

Пенсиите са основният източник на доходи за повечето пенсионери. За да се гарантира, че те остават адекватни с оглед на увеличената продължителност на живота, хората ще трябва да работят по-дълго в бъдеще, пише още в нея.Друга стъпка е ограничаването на ранното пенсиониране до обективно оправдани случаи.

Пенсии, позволяващи достоен жизнен стандарт в напреднала възраст, трябва да бъдат достъпни за тези, които няма да могат да имат по-дълъг трудов живот в бъдеще. Това може да бъде постигнато например чрез пенсионни кредити, минимални пенсии и социална помощ, насочени към възрастните хора, посочват от ЕК.

В документа е записано още, че установяването на общо право на работа след пенсионна възраст и гъвкави схеми за пенсиониране, може да помогнат пенсионните системи да станат адекватни и устойчиви.

Според Европейската комисия липсата на по-нататъшни реформи, увеличаване на пенсионерите и по-малко хора в трудоспособна възраст, ще доведат до по-високи вноски за пенсия, за да се гарантира устойчивостта на публичните финанси. Това ще създаде двойна тежест за младите поколения. Ключовото решение на този проблем е по-дългият трудов живот, се казва в Зелената книга.


Тя цитира последната прогноза на Евростат, според която, ако трудовият живот бъде удължен до 70-годшна възраст, това ще запази съотношението на работоспособното население към хората в пенсионна възраст през следващите 20 години на нивото от 2020 г.

Докладът обаче посочва, че в различните държави трудовата възраст трябва да се повиши различно. В Малта, Унгария и Швеция например хората трябва да работят до 68 години, докато в Литва и Люксембург - до 72 години.
 
Пенсии, позволяващи достоен жизнен стандарт в напреднала възраст, трябва да бъдат достъпни и за тези, които няма да могат да имат по-дълъг трудов живот, посочват авторите на документа. Това може да бъде постигнато например чрез пенсионни кредити, минимални пенсии, и социални помощи, насочени към възрастните хора.

Обръща се внимание и на допълнителното пенсионно осигуряване. Според ЕК, висококачествените, безопасни и рентабилни допълнителни пенсии,  които се прибавят към  законоустановените пенсионни схеми, могат да осигурят допълнителни спестявания.

За повечето хора пенсионирането идва със спад в доходите, а за някои и със заплаха от бедност в напреднала възраст. Рискът продължава да бъде по-висок за конкретни групи, като такива са посочени жените и мигрантите. Пенсиите на жените в ЕС са средно с 29,5% по-ниски от тези на мъжете, пише в доклада.

Въпреки неотдавнашните увеличения, равнището на заетост сред възрастните работници в ЕС остава по-ниско от средното. Само 59,1% от тези на възраст 55-64 години са били заети през 2019 г. при 73,1% от всички на възраст 20-6416 г. След 50-годишна възраст рискът от продължителна безработица се увеличава.

Новините от днес и със задна дата