петък, 15 януари 2021 г.

Вдигат заплатите на учителите със задна дата

 Търсят се учители по математика, физика и астрономия. 

Новите минимални размери на заплатите на учителите ще влязат в сила със стара дата - от 1 януари 2021 година. Това предвижда Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, качена за обществено обсъждане.

Средствата за увеличение на заплатите на учителите вече са осигурени - 360 млн. лева, става ясно от мотивите на вносителите от образователното министерство.

Така от 1 януари 2021 година минималната основна заплата на директорите на училищата вече е 1535 лева, а на техните заместници - 1420 лева. Главните учители ще взимат по 1350 лева, а старшите учители и възпитатели - по 1300 лева. Минималната основна заплата на учителите, както и на логопеди, хореографи и други специалисти в училищата е 1260 лева.

С проекта се регламентират и нови допълнителни възнаграждения за учителите, които са свързани с допълнителното им натоварване при работа с ученици, които са отсъствали повече от 10 дни от училище или при консултации с ученици, които преминават в самостоятелна форма на обучение.

Тези възнаграждения са договорени в колективния трудов договор на учителите, а в условията на пандемия и преминаване на учениците в неприсъствена форма на обучение, заплащането на тези суми трябва да бъде прецизирано, пише още в обосновката на промените.


Наредбата предвижда още и стимули за непедагогическия персонал, които ще бъдат в размер на между 2,5% и 3,5% от годишното им заплащане. Целта е да бъдат стимулирани тези служители в условията на повишени изисквания за осигуряване на безопасна учебна среда.

Новините от днес и със задна дата