четвъртък, 21 януари 2021 г.

Предлагат санкции за тези, които се топлят на дърва

 istock 

Столичният кмет Йорданка Фандъкова представи пред председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев и членовете на Бизнес съвета към кмета на София изпълнението на бюджета на Столична община за 2020 г. и проектобюджета за 2021 г., който предстои да бъде публично обсъден и гласуван от Столичния общински съвет.

По време на тази среща  Домусчиев благодари на кмета за обсъждането на проектобюджета с представители на бизнеса. „За нас тези срещи са важни, защото така поддържаме взаимодействието между бизнеса и местната власт, чуваме идеите за развитието на София от първоизточника и можем да кажем своето мнение по значими за бизнеса въпроси“, каза Домусчиев. „Радваме се, че много от предложенията ни досега са били реализирани, а нашите забележки и възражения винаги са вземани предвид.“

Представителите на бизнеса отправиха конкретни предложения, свързани със санкции за тези, които се отопляват с твърдо гориво, както и други мерки за чистотата на въздуха. Изразена е била готовност да бъдат подкрепени промени и развитие на данъчната среда. Обсъдени са били и  възможностите за публично-частни партньорства в сферата на изграждане на паркинги, както и при изграждането на други обекти.

Кметът Фандъкова е подчертала, че 2020 г. е била година на изпитания, което се е отразило на бюджета на общината. Намалената икономическа активност и несигурността са довели до 13.6 млн. лв. по-малко приходи в общинския бюджет спрямо 2019 г., както и две актуализации на бюджета. Загубите в градския транспорт са най-големи - в края на 2020 г. са достигнали 48 млн. лв.

„Прогнозата за общинските приходи през 2021 г. е 108 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности, 35.5 млн. повече привлечени средства от европейските програми, 56 млн. лв. - от инвестиционни заеми и преходен остатък и 22 млн. лв. повече собствени приходи, спрямо първоначалния бюджет за 2020 г.“, поясни заместник-кметът по финанси и стопанска дейност Дончо Барбалов.

Общият размер на бюджета за тази година е 1.884 млрд. лв., от тях: 1.375 млрд. лв. са текущите и държавно делегираните дейности; 509 млн. лв. е размерът на капиталовата програма на София, с над 296 млн. лв. безвъзмездни европейски средства. 

В срещата от страна на бизнеса участваха представители на едни от най-големите браншови организации – Камарата на строителите в България и Българската минно-геоложка камара с нейния председател проф. Николай Вълканов, както и организацията на италианския бизнес Конфиндустрия – България, Съвета на жените в бизнеса, клъстера „София – град на знанието“ и Фонда за устойчиво градско развитие.

Новините от днес и със задна дата