Доплащането за здравеопазване у нас е три пъти по-високо от това в ЕС. Това показват данни от проект на Национална здравна стратегия 2021-2030, публикуван за обществено обсъждане, информира БНТ.

Според данните през 2019 г. доплащането за здраве у нас е 46%, при средно 15% за ЕС. Oбщите разходи за здравеопазване у нас са 8.1% от БВП при 9.8% в ЕС.

Медиците застаряват, в някои области има недостиг на специалисти. През 2019 г. година осигуреността с лекари у нас е средно 42,6 на 10 000 население. В ЕС този показател е 35.1 на 10 000. Медицинските специалисти у нас през 2019 г. са 66.9 на 10 000.

Медиците у нас са разпределени неравномерно, а това лишава хората в някои региони от достъп до качествена грижа, се посочва в здравната стратегия. В труднодостъпните и отдалечени райони на страната няма достатъчно лични лекари. Един лекар се е падал на 1718 здравноосигурени преди 2 години.

Леглата в болниците пък се увеличават. Те са 77.7 на 10 000 души. Леглата за дългосрочна грижа са малко - 3.5 на 10 000. Почти 60% от болничните легла са концентрирани в 7 области.

Хоспитализациите през 2019 г. са се увеличили на 34.58 на 100 000 души от населението.

В стратегията до 2030 г. година са заложени различни идеи за подобряване на здравната система. Сред тях са създаване на специализирани центрове за комплексна грижа в извънболничната помощ, оптимизиране на леглата за активно лечение в болниците, създаването на механизъм за обвързване на разплащанията с болниците и информацията за качеството на техните услуги.