петък, 22 януари 2021 г.

Близо 9 000 семейства с отказ за помощ от държавата

 istock 

За периода от ноември 2020 година до 18 януари 2021 в дирекциите "Социално подпомагане" са приети общо 48 195 заявления -декларации, като са издадени 36 213 заповеди за отпускане на месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

На 8954 заявления са постановени откази за отпускане на помощта. Причината е, че детето не се обучава синхронно от разстояние в електронна среда или не посещава детски ясли или детски градини, както и предучилищни групи.


Установено е, че децата не са посещавали редовно учебните занятия в присъствена форма на обучение, когато са подадени молбите. Друга група причини е, че средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявление, е по-висок от изисквания.

Третата група причини е, че семейството не попада в кръга на лица, посочени в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - установено е, че родителите работят, ползват отпуск за временна нетрудоспособност и няма как да се отпусне още една помощ, или получават обезщетение за отглеждане на дете до една година. В някои от случаи и децата са над 14 години.

Изплатени са близо 30 милиона лева. В обработка към момента са 2700 заявления -декларации.


Сачева посочи, че помощта е планирана за 50 000 семейства, а са подпомогнати вече близо 37 000, което, по думите на министъра, показва, че правителството правилно планира нуждите на българските семейства.

Народният представител Виолета Желева разкритикува непрекъснато променящите се условия на помощта и посочи, че има сигнали за неправомерни откази. Министърът обеща, че всички сигнали ще бъдат проверени.

Новините от днес и със задна дата