Общинският съвет в Несебър отхвърли предложението за референдум за отделяне на Обзор. Мнозинството от местния парламент гласува "против" провеждането на допитване.

Предложението дойде след проведена подписка от местен инициативен комитет през лятото. Подписката бе внесена при областния управител Вълчо Чолаков, а единственото условие, по което не отговаря подобно намерение, е броят жители, който е под 6000.

Внесената докладна записка предвиждаше провеждане на референдум за отделяне на Обзор и селата Баня, Приселци, Раковсково, Емона, Паницово и Козница в самостоятелна административна единица, с център курортния град. Искането на местните жители беше продиктувано от голямото разстояние с Несебър и недостатъчните, според тях, инвестиции в Обзор и селата.

Общинският съвет отхвърли предложението референдумът да се проведе на 13 февруари. Решението не е окончателно. То може да бъде оспорено от областния управител или атакувано в съда по законосъобразност. Дори и това да не се случи, гражданите могат да изискат областният управител да насрочи допитване. Крайното решение по казуса има Министерския съвет.