Доц. Станимир Сираков, началник на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания в УМБАЛ "Св. Иван Рилски", е първият специалист на Балканския полуостров с най-високото, трето ниво, на европейска диплома по Интервенционална неврорентгенология (The European Diploma in Interventional Neuroradiology (EDiINR).

В региона има само още един притежател на диплома от трето ниво и той отново е от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" - доц. Марин Пенков, началник на Сектора по образна диагностика. Неговата диплома е в сферата на Педиатричната неврорентгенология (Pediatric Neuroradiology EDiPNR).

Сертификатът се присъжда от Европейския борд по неврорентгенология и е най-престижното отличие в тази област.

Най-високото ниво - EDiINR се присъжда в четири области: Неврорентгенология, Интервенционална неврорентгенология, Спинална неврорентгенология и Педиатрична неврорентгенология.

Над две години е продължила подготовката на доц. Станимир Сираков докато покрие критериите на Европейския борд по неврорентгенология.

Той се е явил общо на четири изпита, докато му бъде присъдена престижната диплома.

"Горд съм, защото ми костваше много усилия. Вече можем да се равняваме на всеки един център в Европа. Оказа се, че на Балканите, в големи центрове, които работят от преди нашия, нито един лекар няма тази диплома. Разбира се, това не значи, че останалите центрове са по-слаби като качество, просто все още нямат съответния сертификат, който гарантира това. Вече знам, че сме се равнили по всичко с водещите центрове в Европа", сподели ръководителят на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания.

Доц. Сираков вече притежава една диплома по неврорентгенология - от Европейския борд по невроинтервенции, който е втората най-престижна организация на неврорентгенолозите, невролозите и неврохирурзите в Европа.

"Това е като в бокса, все едно да имаш титли от двете основни федерации", шегува се младият лекар, който на 36 години вече има сертификати от най-престижните институции в Европа.