четвъртък, 31 декември 2020 г.

Учениците от 5-и до 12-и клас продължават онлайн обучение до 31 януари 2021 г.

  

Министърът на на образованието и науката Красимир Вълчев издаде заповед за продължаване на обучението от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии за учениците от 5-и до 12-и клас в периода от 4 януари 2021 г. до 31 януари 2021 г.

Заповедта на министър Вълчев е за всички ученици в страната от 5-и до 12-и клас и е издадена във връзка с изменение и допълнение на заповед на проф. д-р Костадин Ангелов - министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на България до 31 януари 2021 г.

"Нареждам в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5-и до 12-и клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии", се казва в заповедта от днес на министър Красимир Вълчев.

Министърът отбелязва, че заповедта се издава поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, на педагогическите специалисти и на другите служители в училищата.

Учениците от 1-и до 4-и клас се връщат за присъствено обучение в училищата от 4 януари 2021 г.

Новините от днес и със задна дата