четвъртък, 19 ноември 2020 г.

Бургазлии могат да подават предложения за промяна на правилата за прием в детска градина и в училище

 

Родителите, които ще записват за първи път своите деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища или в първи клас на учебните заведения, могат да се запознаят и да подават своите предложения за промяна на правилата за прием през учебната 2021/2022 година.

Предложенията на родителите могат да бъдат подадени в срок до 29.11.2020 година в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26 или на електронен адрес: v.taralova@burgas.bg

Община Бургас първа в страната въведе през 2011 година електронното записване в детските ясли и градини и през 2013 година в училищата, и оттогава електронната й система се справя успешно с подадените регистрации. Засега правилата за прием в детски ясли, градини и в училища остават същите, както досега.

Приемът на деца в общинските детски ясли, градини и подготвителни групи в училищата за 2021/2020 година ще стартира от 01.04.2021 г. до 21.04.2021 г. Първото класиране ще се извърши на 07.05.2021 г., а записването на приетите деца от 10.05.2021 г. до 17.05.2021 г. Второто класиране ще бъде между 21.05.2021 г. и 28.05.2021 г.

Основните критерии остават дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 2 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската градина или училището /не важи за детските ясли/ - 300 т., следвано от дете, което живее от 1 г. или повече - 200 т., под 1 г. на посочен адрес - 100 т. и 1 т. за адрес, който е извън прилежащия район.

Новият прием на децата в първи клас за учебната 2021/2022 година ще започне от 11.05.2021 г. до 21.05.2021 г. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 04.06.2021 г., а записването в избраното учебно заведение ще бъде от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. Второто класиране ще бъде от 17.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

Най-много точки - 300 т., носи условието за постоянен /или настоящ/ адрес на дете, което живее над 3 години на посочения адрес в съответния прилежащ район към училището, следвано от постоянен адрес между 1 и 3 години - 200 т., под 1 година - 100 т. и само 1 т., ако адресът е извън съответния район на училището.

Допълнителните критерии също носят точки на регистрираното дете, както и първия посочен избор на училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

Всички условия и правила, както и информация кои детски и учебни заведения към кои административни центрове и райони спадат, можете да видите на официалната страница на Община Бургас на: https://www.burgas.bg/uploads/ba68171f4a9ae5b94d1c57cfcb4febd3.pdf

Новините от днес и със задна дата