събота, 7 ноември 2020 г.

Увеличават ли се парите ни за втора пенсия

 istock 

Седем от девет пенсионни фонда, в които държим парите си за втора пенсия, отчитат положителна доходност за периода от септември 2018 г. и септември 2020 г. това показват данните на Комисията за финансов надзор.

Доходността има варира от 0,11% до 3 на сто, което показва, че те са преодолели кризата на капиталовите пазари, предизвикана от коронавируса.

При двата фонда с отрицателна доходност тя съответно е 0,09 и 0,56 процента. Универсалният пенсионен фонд "Топлина" е с най-висока доходност от 3,06% на годишна. На второ и трето място се подреждат УПФ "Съгласие" с 2,24% и УПФ "ЦКБ-Сила" с 2,19%.Останалите универсални фондове, постигнали положителна доходност, са УПФ "ДСК-Родина" (1,34%, "УПФ - Бъдеще" (0,9%), "Eн Ен УПФ" (0,16%) и УПФ "Доверие" (0,11%).

Двата пенсионните фондове, приключващи 24-месечния период с отрицателна доходност, са "ЗУПФ Алианц България" (-0,09%) и УПФ "ПОИ" (-0,56%.)
Към средата на тази година партиди за втора пенсия имат над 3,8 млн.осигурени.
 
При  доброволните фондове, в които се трупат средства на хората, пожелали да си внасят пари за трета пенсия, положителна доходност също постигат 7 от дружествата, а две са с отрицателна.

В тях се осигуряват над 642 хиляди българи. Доходността е важен показател и тя зависи от вида активи, в които са инвестирани акумулираните средства и тенденциите на съответните пазари.

Новините от днес и със задна дата