понеделник, 2 ноември 2020 г.

Ето имената на одобрените бургаски студенти, които ще получат стипендия от Общината

 

Над 100 бургаски студенти ще получават семестриални стипендии по нова програма на Общината. Те са и от трите местни висши учебни заведения - Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургаски свободен университет и Национална художествена академия - филиал Бургас. Одобрените кандидати са избрани от Експертна комисия. 

Програмата за финансов стимул е насочена към бургаски студенти в редовна форма на обучение и успех от и над 5.00. Тя е създадена по идея на кмета Димитър Николов. Сред нейните цели са задържане на младите хора в града и обезпечаване на нуждите от квалифицирани кадри в най-търсените специалности.

За стипендии за следващия (летен) семестър студентите ще могат да кандидатстват отново след около 4 месеца, или след като завършат успешно настоящия (зимен) семестър.

* Одобрените кандидати за първия семестър са:

Константина Христова Минкова  - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Марая Емилова Михайлова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Елеонора Данаилова Вълкова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Таня Георгиева Генова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Симона Илиева Йорданова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

София Бойкова Бетова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Мария Красимирова Драгомирова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Теодора Любославова Телбизова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Габриела Иванова Карабойчева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Сибел Сюлейманова Адемова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Юнзиле Хюсеин Хасан - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Айше Хасан Мустафа - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Таня Георгиева Колева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Яница Железкова Маринова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Михаела Любчева Любчева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Златина Георгиева Шурелова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Димитрина Димитрова Георгиева -Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Михрибан Ейнур Мехмед - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Елена Тодорова Крантева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Шенгюл Али Утлиева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Мериям Фета Реджеб - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Назиле Ахмед Муса - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Елионора Георгиева Райкова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Ирина Георгиева Досева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Светлана Димитривна Делибозогло - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Зорница Георгиева Терзиева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Десислава Петкова Димитрова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Мартин Жулианов Димитров - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Пламена Николаева Иванова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Сияна Николаева Николова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Светла Кръстева Айрянова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Нора Кръстева Янева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Анна Николова Димитрова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Теодора Маргаритова Бързева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Добромир Георгиев Петров - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Цветан Красимиров Цанков - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Светослав Стефанов Стефанов - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Драгомир Николов Петков - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Енис Месру Аптиш - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Виктор Динков Русев - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Рени Георгиева Сярова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Виолета Станимирова Желева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Елена Божидарова Божинова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Теослав Миленов Милев - Бургаски свободен университет

Галин Господинов Костов - Бургаски свободен университет

Димитър Иванов Димитров - Бургаски свободен университет

Ивайло Михайлов Читаков - Бургаски свободен университет

Рая Живкова Димова - Бургаски свободен университет

Халил Юсеин Мехмед - Бургаски свободен университет

Христо Стоянов Звездов - Бургаски свободен университет

Пламена Иванова Иванова - Бургаски свободен университет

Калина Стефанова Христова - Бургаски свободен университет

Николай Георгиев Цонев - Бургаски свободен университет

Мария Мирославова Даскалова - Бургаски свободен университет

Светослав Георгиев Жеков - Бургаски свободен университет

Стелиян Красимиров Добрев - Бургаски свободен университет

Петър Кирилов Трашлиев - Бургаски свободен университет

Хава Мустафа Илияз - Бургаски свободен университет

Илияна Николяева Лазарова - Бургаски свободен университет

Доротея Николаева Неделчева - Бургаски свободен университет

Александра Сашова Митова - Национална художествена академия

Йоана Александрова Иванова - Национална художествена академия

Елена Николаева Ганчева - Национална художествена академия

Афродита Огнянова Сариева - Национална художествена академия

Аксения Даниелова Аврамова - Национална художествена академия

Гергана Атанасова Търкаланова - Национална художествена академия

Християна Георгиева Даскалова - Национална художествена академия

Силви Димитрова Попова - Национална художествена академия

Георги Кирилов Джунев - Национална художествена академия

Хаджер Мехмед Хасан - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Николета Марчева Найденова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Неда Петрова Илиева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Калина Боянова Боянова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Мария Радкова Червенакова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Джулия Миленова Стойнова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Десислава Георгиева Енчева  - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Йоанна Минчева Танева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Зийнеб Меджит Исуф - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Филка Станкова Костадинова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Николена Стоянова Стоянова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Жана Георгиева Йовчева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Никол Ивова Демирева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Илиян Георгиев Георгиев - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Даниел Митков Манчоров - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Хейджам Емилов Якимов - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Радина Андреева Кехайова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Габриела Васкова Кърмъзова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Рада Генчева Генова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров

Александър Стефанов Бакърджиев - Бургаски свободен университет

Димана Пламенова Люцканова - Бургаски свободен университет

Гроздана Иванова Божева - Бургаски свободен университет

Камелия Георгиева Янчева - Бургаски свободен университет

Ива-Никол Калинова Христова - Бургаски свободен университет

Симона Захариева Димитрова - Бургаски свободен университет

Радолина-Мария Тодорова Андреева - Бургаски свободен университет

Тодор Атанасов Теклекчиев - Бургаски свободен университет

Георги Веселинов Каравасилев - Бургаски свободен университет

Пламен Русев Цонев - Бургаски свободен университет

Антон Любомиров Василев - Бургаски свободен университет

Мария Красимирова Начева - Бургаски свободен университет

Калоян Ангелов Тотев - Бургаски свободен университет

Анна Асенова Кирова - Бургаски свободен университет

Олга Сергеевна Рожкова - Бургаски свободен университет

Никол Станиславова Стойкова - Национална художествена академия

Любомир Спасов Лалев - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Радка Великова Генчева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Новините от днес и със задна дата