петък, 27 ноември 2020 г.

Държавата ще плаща 6 месеца минимална заплата на нает безработен

 Регистрираме се в бюрата по труда с по-малко документи - News.bg

Държавата вече ще дава до 6 месеца минимална заплата на нает безработен от бюрата по труда по програмата "Заетост за теб".

Промяната влиза в сила от днес, съобщиха от Агенция по заетостта. Досега този срок беше 3 месеца.

Според експертите увеличаването на срока ще осигури на безработните по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.

Намалява се срокът, в който работодателят трябва да запази 75% от новоназначения персонал. Той вече ще бъде равен на половината от периода на субсидираната заетост, а не както досега – за целия.

Увеличава се и максималният размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо броя на персонала му. Така, ако във фирмата работят до 10 души, може да наеме до 4 нови работници,  а до 50 човека - още 20 души.
 
За по-големите предприятия до 250 души се позволява по програмата да се кандидатства за 50 работника. А над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

Всички работодатели, които вече са подписали договори ще могат а сключат допълнителни споразумения за облекченията.

Новините от днес и със задна дата