четвъртък, 19 ноември 2020 г.

Спират помощта за хора с увреждания за 6 месеца при нарушения

 istock 

От 1 януари следващата година право на лична помощ ще имат хората с ТЕЛК над 70,1%, решиха депутатите като приеха на първо четене промени в Закона за хората с увреждания.

Досега помощта тя се даваше само на хората с над 90% увреждания.

С новите разпоредби се разширява кръгът на лицата, обект на защитената заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения. Така се създават възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.
 
Асистентите ще продължат да работят на трудови договори, като ще получават 930 лева за 8 часов работен ден.

Ползването на социална услуга няма да е за сметка на часовете лична помощ.
 
При установяване на нарушения или неверни данни при подаването на заявления, помощта ще се спира за половин година.
 
В съответствие с действащите правни норми до края на 2020 г. Агенцията за хората с увреждания следва да бъде преобразувана в Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет за осъществяване на дейностите по изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, която да започне да функционира от 1 януари 2021 г.

Новините от днес и със задна дата