петък, 16 октомври 2020 г.

Успешно приключи пилотната фаза за подмяна на старите печки с уреди на екологично гориво в Бургас

 

Успешно приключи пилотната фаза по проекта за подмяна на печките на дърва и въглища с уреди на екологично гориво в Бургас.

Резултатите от кампанията бяха съобщени по време на кръгла маса, която се проведе в морския град, на тема "Качество на атмосферния въздух и принос на интегрирания проект към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата".

Проектът се реализира в партньорство между общините Столична, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. Междувременно стана ясно, че Бургас е първият град, който успешно реализира пилотната фаза, при това преди да започне тазгодишният отоплителен сезон.

Във форума участваха зам.-кметът Весна Балтина, общински съветници, експерти в областта на екологията и опазването на околната среда от различни общини. Резултатите от изпълнението на пилотната фаза в Бургас представи инж. Маринета Николова - началник на отдел "Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата" в Община Бургас.

При изпълнението на пилотната фаза са подменени и вече въведени в експлоатация 74 нови отоплителни устройства, които от предстоящия отоплителен сезон ще обслужват 89 домакинства. 8 от новите уреди работят на газ, а останалите 66 на пелети.

При подмяната всяко домакинство получи инструкции за правилна експлоатация на новите уреди.  

Следващата година ще започнат процедурите по реализирането на втората, основна фаза по проекта. Тя е много по-мащабна и предвижда да бъдат подменени старите печки на 1914 домакинства от Централна градска част, квартал "Възраждане" и комплексите "Лазур", "Братя Миладинови" и зона Г на "Меден рудник" в Бургас.

Безплатната подмяна на старите печки се извършва по проекта по Програма LIFE "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух". Неговата цел е да бъде ограничено замърсяването на въздуха с фини прахови частици, които се отделят в атмосферата в следствие на битовото отопление на дърва и въглища.

Новините от днес и със задна дата