събота, 31 октомври 2020 г.

Преизчисляват част от пенсиите

istock 

В периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички хора, които са пропуснали 5-годишния срок за промяна на избора на осигуряване в универсален пенсионен фонд, могат да упражнят това свое право.

В същия период, хората, на които вече е отпусната пенсия без да са успели да променят осигуряването си, ще могат да поискат преизчисляването ѝ без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят във фонд "Пенсии" средствата си от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, подготвени от Министерството на труда и социалната политика, напомнят от социалното министерство във фейсбук.

Измененията са част от проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г., който беше одобрен от правителството и който предстои да бъде гласуван в Народното събрание.

Новите разпоредби предвиждат още, че при определяне на редукцията на индивидуалния коефициент, когато кандидат-пенсионерът се осигурява и в универсален пенсионен фонд, се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в бюджета на ДОО в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за всяка календарна година в периода от 2009 година до 2015 година.


При определянето на размера на намалението на индивидуалния коефициент ще се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд.


С оглед гарантиране правата на всички пенсионери, пенсиите, отпуснати с намален индивидуален коефициент също ще бъдат преизчислени. Става въпрос основно за пенсиите на военни и полицаи, възползвали се от ранното пенсиониране в последните 5 години. Те вече получават пенсия от държавата, но намалена с 20%. Втора пенсия обаче ще получат, след като навършат нормалната пенсионна възраст.

Новините от днес и със задна дата