сряда, 21 октомври 2020 г.

Сградата на НАП в Бургас става енергийноефективна

 

Сградата на териториалната дирекция на НАП в Бургас става енергийноефективна. Тя ще претърпи мащабна реконструкция, която ще подобри нейната функционалност.

С въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще бъдат постигнати няколко важни резултата. След обновяването нейният енергиен клас ще се повиши от D на B.

Прогнозите са разходите за електроенергия да бъдат намалени с 665 872 kWh за година, което е близо 44 % в сравнение с потреблението към настоящия момент.

Ремонтните дейности предвиждат цялостна подмяна на окачената фасада на сградата и пълна рехабилитация на покрива.

Осветлението също ще бъде подновено с нови енергоспестяващи лампи. Системите за отопление, охлаждане и вентилация също ще се реновирани.

За повишаването на енергийната ефективност е предвидено инсталиране на система за намаляване потреблението на ток, включително и чрез фотоволтаични панели за собствени нужди.

Наред с подобряването на енергийната ефективност в сградата, в проекта за нейната реконструкция е предвидено тя да бъде с по-високо ниво на сигурност и достъпност.

Това включва изграждането на нови съоръжения за по-лесното и удобно придвижване на хора с увреждания до административните части.

На външната страна на сградата ще бъде изградено второ, аварийно стълбище, което ще позволява безопасна евакуация при пожар.

Проектът за реконструкцията на сградата на ТД на НАП се финансира по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 и се реализира с подкрепата на Община Бургас.

Новините от днес и със задна дата