петък, 30 октомври 2020 г.

106 бургаски студенти ще получат първите стипендии по новата общинска програма

 

Общо 106 са одобрените бургаски студенти, които ще получават първите семестриални стипендии по новата програма на Община Бургас - "Успешни студенти". 69 от тях са студентите с отличен успех, а 37 са тези с успех над 5.00. Всички подадени заявления бяха 116.

Програмата за финансов стимул, която е насочена към бургаски студенти в редовна форма на обучение и успех от и над 5.00, е по идея на кмета Димитър Николов и цели да отговори на нуждите от осигуряване на квалифицирани кадри в най-търсените специалности.

Освен много добрият и отличен успех на студентите, от значение за получаване на стипендията бяха и постиженията им в областта на образованието, науката и изкуството, участия в проекти, научна дейност и други.

Студентите, които са одобрени за стипендията, следват в трите бургаски висши учебни заведения - Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургаски свободен университет и Национална художествена академия - Бургас.

Най-голям е броят им в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - 74. Най-много от тях - 37, са студентите в професионалните направления "Медицина" и "Обществено здраве и здравни грижи". След тях са направление "Педагогика" със 17, "Комуникационна и компютърна техника" с 12, "Химически науки" - 7 и 1 в направление "Туризъм".

В Бургаски свободен университет са 32-ма студенти, 15 от които са в направление "Информатика и компютърни науки", 7 в "Право", в "Технически науки" - 5, "Икономика и администрация и управление" - 4 и 1 в "Педагогика и психология".

Студентите, които ще получават семестриална стипендия във филиала на Националната художествена академия в Бургас са 10.

За стипендии за следващия /летен/ семестър студентите ще могат да кандидатстват отново след около 4 месеца или след като завършат успешно настоящия /зимен/ семестър и месец, след записването за следващия.

Целта на програма "Успешни студенти" е да се стимулира развитието на квалифицирани кадри в най-търсените специалности и се задържат младите хора в града.

Новините от днес и със задна дата