сряда, 9 септември 2020 г.

Затварят цялото училище при заразен учител от горните класове

  

До 15 октомври е срокът, в който родителят трябва да прецени дали детето ще присъства или не в училище. РЗИ ще изготвят и предписания и образец на списък, по който медицинските специалисти от училището или директорите да предоставят информация за деца, които отсъстват и са със съмнителни симптоми за коронавируса.

Ако един учител от горните класове даде положителна проба за коронавирус, се затваря цялото училище и се изследват абсолютно всички за вируса. Следва 14-дневна карантина и всички преминават онлайн обучение.

Това са само част от правилата, които вече са изпратени от МОН до училищата в страната и Регионалните здравни инспекции.

"В Регионалната здравна инспекция в Ловеч вчера получихме от д-р Ангел Кунчев указанията на МОН и приложението какъв е редът ученик да не посещава присъствено учебните часове", потвърди пред БНР д-р Росица Милчева, изпълняващ длъжността директор на РЗИ - Ловеч.

В края на август от Министерство на образованието публикуваха насоки за работа на училищното образование в условията на Covid-19 за здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма на обучение (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група).

Това се удостоверява или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 - с етапна епикриза от лекар специалист, проследяващ заболяването на лицето.

"В Указанията изрично е упоменато, че списъкът със заболявания подлежи на корекции в зависимост какво във времето се установи", поясни пред БНР д-р Милчева.

"Ако детето има заболяване от списъка в Приложение № 2 и родителят желае да бъде освободено от присъствени учебни занятия, личният лекар издава талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година. С този талон се отива при директора на училището", стана ясно още от думите на експерта.

Списъкът съдържа диагнози - хронични заболявания, имунни дефицити и други.

"Ако близък на детето е рисков за коронавирус, документ за това се издава от личния лекар на съответния възрастен роднина", допълни д-р Росица Милчева.

Новините от днес и със задна дата