неделя, 12 юли 2020 г.

Как да си купим стаж за пенсия и колко ще платим?


istock
С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени няколко възможности как хората  да си купят стаж, ако този, който имат не им стига, за да се пенсионират.
Стаж може да се купи за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, като няма значение дали са учили в редовна, задочна или вечерна форма. Важно е през това време да не са работили, а за жените и да не са ползвали отпуск по майчинство.

Стаж може да се купи и за времето на докторантурата, опредено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор".

И третият вариант е до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Решилите да си купят стаж трябва да знаят, че времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория, като този стаж може да се ползва само при пенсиониране.


През 2020 г. жените ще се пенсионират на 61 години и 6 месеца, а стажът трябва да е 35 години и 10 месеца. При мъжете са нужни навършени 64 години и 3 месеца и стаж от 38 години и 10 месеца.
 
Ако не им стига стажът, те също трябва да подадат заявление в НОИ, с което да поискат да им бъде продаден стаж.

А служителите на осигурителния институт преценяват точно колко време не достига и дават информация за точната сума на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им.

Лицата внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път, като сумата се определя всяка година със Закона за бюджета и е процент от размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се.

За тази година тя е 19,8% от минималния доход, който от 1 януари е 610 лева.

Така през 2020 г. за всеки месец недостигащ стаж ще трябва да се плащат по 120,78 лв. или с близо 10 лева повече, спрямо миналата година.

Закупеният стаж се установява с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Новините от днес и със задна дата