сряда, 13 май 2020 г.

Внимание, пчелари – ще третират с хербицид земеделски площи в землището на Бургас!

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 14.05.2020 г. до 17.05.2020 г., от 19.00 до 08.00 часа, "И ЕС ДЖИ Бургас" ЕООД ще извърши третиране с хербицид срещу многогодишни житни плевели в посеви със слънчоглед, находящи се в землището на гр. Бургас.

Предвидените за третиране площи са разположени, както следва:

- Местност "Келева нива", зад сервиз "Ситроен" и тенис кортовете, на площ 783 дка, на отстояние от гр. Бургас - 3 км. - дата на третиране 14.05.2020 г.; 

- Местност "Муската", зад гробищата, на площ 853 дка, на отстояние от гр. Бургас-на 2 км. - дата на третиране 15 и 16.05.2020 г.; 

- Местност "Хаинлъка", зад магазин "Метро" и автокъщите, на площ 664 дка., на отстояние от гр. Бургас-1 км. - дата на третиране 17.05.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат "ЕКСПРЕС 50 СГ" - хербицид с доза 4 гр./дка, карантинен срок 30 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Ивон Стоянова Чифлишка, тел. 0889514675.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

Новините от днес и със задна дата