понеделник, 4 май 2020 г.

Извънредното положение няма да бъде удължавано

Кои сектори у нас ще пострадат от коронавируса - Икономика - www ...
Правителството няма да предлага удължаване на извънредното положение след 13 май по смисъла на Конституцията. Това съобщи на извънреден брифинг министърът на финансите Владислав Горанов.

Ще има промяна на членове 61 и 63 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравеопазването, като се дават повече правомощия на министъра на здравеопазването и на главния здравен инспектор да определят противоепидемичните мерки. 

Идеята на заседанието е била да се разгледа законопроект, който да регламентира част от нормите, въведени със Закона на извънредното положение, които да продължат да действат и след отпадането на извънредното положение, което изтича на 13 май.

Изменя се и закона за извънредното положение. 

Целта - някои мерки да продължат да действат и след 13 май. "Принципът е да се запазят всички мерки, които имат съществено отражение върху икономическия живот, социалните програми, ограниченията в стопанския оборот, някои норми, които дават възможност за по-плавно преминаване през епидемичната обстановка", обясни Горанов.

По думите му нормите ще продължат да действат още 2 месеца след края на извънредното положение.

Министърът посочи, че ще се разчита на подкрепата на коалиционните партньори и на подкрепящите действията на властта партии, за да може законът да мине през пленарна зала до 13 май.

Надявам се преди изтичането на извънредното положение с нашите коалиционни партньори и партиите, които ни подкрепят да приемем този закон, който да даде перспектива за постепенно възстановяване на живота след пандемичната обстановка, добави още Горанов.

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обясни, че независимо от това, че няма да продължи извънредното положение продължават да важат противоепидемични мерки. Това налага промяна в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

Предвижда се министърът с наредба да определи условията и реда за изолацията на болните от заразни болести, на заразоносители, карантина на контактните и на лицата, които са влезли в страната от други държави.

Дава се правомощие на министъра на здравеопазването да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка, като предвиди и противоепидемичните мерки в страната или нейни региони с цел защита живота и здравето на българските граждани.

Превежда се конкретните мерки да се определят с акт на здравния министър по предложение на главния държавен здравен инспектор или на директора на РЗИ.

Продължават и мерките в закона за извънредното положение, насочени към стопанския живот и социално икономическите мерки, обвързани със сроковете на действие на извънредното положение, обясни министър Горанов.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов обясни, че много ясно се разделя характеристиката на актовете, които се издават от министъра на здравеопазването - актовете с общо действие, както и тези, които се квалифицират като нормативни и административни актове. Предвидено е да има съответно обжалване като Административният съд е длъжен в двумесечен срок да разгледа постъпилите жалби срещу отделните актове.

Отхвърлено е предложението обжалването да бъде едноинстанционно. Възприето е разбирането, че обжалването ще бъде на две инстанции.

По отношение измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение министърът насочи внимание към дебата, свързан с чл. 5 по отношение на налагането възможността или невъзможността да се налагат запори по отношение на вземания от кредитори.

В текста, който е предложен на МС, се е предвиждало продължаване на забраната за налагане на запори само върху трудови възнаграждения и пенсии. Премиерът е изразил становище, че действащият текст в Закона за извънредното положение не трябва да се променя. И в срока на действие на последващите мерки за преодоляване на разпространението на вируса трябва да остане забраната за налагане на запори.

Възприети са изцяло предложенията на Министерство на труда и социалната политика. Някои от мерките не се ограничават до два мeсеца, а са в срокове, които са по-дълги.

Част от измененията в другите закони потвърждават и удължават сроковете във връзка с документите на чужденци, пребиваващи в България, по отношение на мерките, които са приети в Кодекса на труда и във връзка с неплатения отпуск, по отношение на Кодекса за социално осигуряване, Законът за държавния служител и по отношение на учениците.

През учебната 2019-2020 година в края на четвърти и десети клас не се провежда Национално външно оценяване по чл. 119, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап. Степента на постигане на компетентностите за съответния етап на учениците по решение на министъра на образованието и науката може да се установи след началото на учебната 2020-2021 година.

Приемането на ученици от обединените училища в 11 клас за тази учебна година се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети, от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Потвърждават се голяма част от мерките в областта на държавната собственост, Закон за развитие на културата, Закон за културно наследство. Приети са нови мерки по отношение пречистване на водоизточниците, мерки за осигуряване електроподаване на лечебните заведения, данъчни и акцизни мерки, които са били предприети в основния Закон за извънредното положение, включително и Законът за корпоративното облагане.

По отношение спиране на давностните срокове, министър Кирилов уведоми, че не са предвидили продължаване при временния двумесечен период. След 12 май се възобновява работата на правосъдната система в пълния й обем и обхват.

Единствените ограничения, които частично ще останат са в областта на дейността на частните съдебни изпълнители, които няма да могат да налагат запори, както и да извършват дейности, свързани със събиране на задължения.

По отношение на действията на нотариуси, съдии по вписвания, длъжности лица по регистрация се възобновява дейността в пълен обем.

Транспортният министър Росен Желязков обясни, че приетият днес проектозакон не обхваща всички случаи за преодоляване на последиците. Това е рамка за връщането към нормалността в икономически, политически и стопански оборот у нас.

Ограничителните мерки се концентрират само и единствено в министъра на здравеопазването. За това те са изчерпателно изброени и подходът е изменителни текстове.

Новините от днес и със задна дата