четвъртък, 7 май 2020 г.

Какви разходи покрива допълнителното здравно осигуряване

istock
Коронавирусът насочи вниманието на всички нас към най-важното – грижата за здравето.

Как може да се погрижим за него обаче? Чували сме за допълнителното здравно осигуряване, но как да изберем правилния пакет за себе си и семейството си?

Преди да пристъпим към избор – покупка и подписване на застрахователен договор - е важно да знаем какво купуваме и какво получаваме срещу парите си.


Най общо казано допълнителното здравно осигуряване покрива разходи, извършени във връзка със заболяване и състояние, възникнало в срока на застрахователния договор, както и съпътстващи разходи за амбулатория (изследвания; прегледи), лечение, медицински процедури и манипулации, разходи за предписани от лекар медикаменти и консумативи, както и същите в болнична среда и хоспитализация и др.


В практиката най-разпространени са две форми за покриване на разходите: безкасово обслужване, когато вие отивате в медицинско заведение, за да ползвате здравна услуга, която се покрива от вашата полица и възстановяване на разходите- когато вие заплащате за извършените в лицензирано заведение от лицензиран лекар здравни услуги и представяте всички съпътстващи документи и фактура на ваше име пред застрахователя.


В процеса на избор на най-подходящата за вас, вашата фирма или за вашето семейство услуга за допълнително здравно осигуряване следва да сте изключително внимателни в дребния шрифт на полицата. 

Интересувайте се какви са параметрите, кое ще бъде най-изгодно за Вас, какво е съотношението между цена и покрити рискове. Лимитите, които се поставят пред услугата, териториалния принцип на действие също заслужават време за анализ и подбор на най-адекватното за Вашата ситуация.


Не се подлъгвайте по апетитните имена, с които се предлага такава важна услуга. В материалите на застрахователните компании ще срещнете обичайните думи „велик” и “мощен” „промоционален пакет”, „най-ниска цена”. Уверете се, че съществото на договора е във ваш интерес – брой изрично посочени покрития, лимити (общ за година на застраховано лице / за всяко от покритията / за агрегат във всяко застрахователно събитие / ограничения за малък диапазон здравни заведения) и най-важното - покритие на реално направени разходи за лечение и медикаменти.

Не пренебрегвайте задълбоченото проучване при избора на инструмент, какъвто е допълнителното здравно осигуряване и  избирайте мъдро с ангажимент към здравето си. /.pariteni.bg

Новините от днес и със задна дата