вторник, 12 май 2020 г.

Решиха: Чадъри и шезлонги по Черноморието поне с 50% по-евтини от 1 юни

Цените за чадъри и шезлонги на плажа падат драстично – Нова Варна
От 1 юни 2020 г. концесионерът и наемателят на морски плаж трябва да предоставят на посетителите плажните принадлежности на цени, намалени с не по-малко от 50 на сто от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор. Това решиха депутатите с окончателно приетите разпоредби от Закона за здравето, които се правят във връзка с изтичането на извънредното положение утре, 13 май.

Предвижда се в срок до 25 май концесионерът, съответно наемателят да уведоми министъра на туризма за цените на плажните принадлежности за този сезон. От своя страна министърът в срок до 30 май следва да уведоми концесионера за намалението на размера на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена за 2020 година, което да съответства на намалението на цените на плажните принадлежности.

Срокът за заплащане на концесионното възнаграждение, предвиден в текстовете, е 30 ноември 2020 г. Когато възнаграждението или цената е вече заплатена изцяло или частично, съответната намалена част ще се приспада от концесионното възнаграждение, съответно от наемната цена за 2021 г. За целта ще се сключва допълнително споразумение към концесионния договор или към договора за наем.

Парламентът реши да се даде възможност на концесионера да може да предложи отсрочване, намаляване или пренасочване на част или на всички инвестиции, които трябва да направи за 2020 и 2021 г.

Намаляването на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена, което да съответства на намалението на плажните принадлежности, както и удължаването на срока на концесията или наема, се определят с методика, приета до 23 май 2020 г. от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

Предвидените глоби за лице лице, което не изпълни задължението за предоставяне на плажните принадлежности на по-ниски цени се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв., а при повторно извършване - наказанието е имуществена санкция в размер на 100 000 лв.

Депутатите решиха още концесионерът или наемателят да може да обособява зони за контрол на потока от посетители, след одобрение на схемите от ресорния министър. През 2020 г. на територията на охраняемите морски плажове на разкритите спасителни постове личният състав на всеки пост да може да се намали до един спасител, предвиждат приетите текстове.

Срокът на действие на удостоверенията за категоризиране на места за настаняване клас А и клас Б, чиято категоризация изтича през 2020 г. се удължава до 31 декември 2020 г. До тогава се удължава и срокът на действие на удостоверенията за сертифициране на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове.

Депутатите решиха и още нещо - по 35 евро на чужд турист, който идва на почивка у нас с български чартърен превозвач, да получават туроператорите от държавата през следващите 2 г. Средствата ще се предоставят само за полети над 100 души. Първоначалното предложение на ВМРО бе да има субсидия от 6000 евро на полет в подкрепа на българските чартърни компании, които превозват чужди туристи до страната ни.

С 12 месеца беше удължен срокът, в който туроператорите трябва да възстановят вече заплатени от туристи суми за почивки, които са провалени заради коронавируса.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) може да отложи с до два месеца решението си за нови цени на електроенергията, реши още парламентът. Предложението в Преходните и заключителни разпоредби на промените в Закона за здравето беше прието със 125 гласа "за", без "против" и въздържали се.

За гарантиране на енергийната сигурност ценовият/регулаторният период, който приключва на 30 юни 2020 г. за цените на дружествата в сектор "Електроенергетика", може да се удължи със срок до два месеца, считано от датата на изтичане на периода. При удължаване на срока, Комисията за енергийно и водно регулиране се произнася по заявленията за утвърждаване на цени, подадени от енергийните предприятия до влизането в сила на този закон, записаха депутатите.

Таско Ерменков от "БСП за България" коментира, че левицата подкрепя този параграф, тъй като това е една от много малкото истински антикризисни мерки, които се предвиждат в закона, а именно - отлагане на очакваното поскъпване на електроенергията поне с два месеца. Той посочи, че говори за поскъпване, защото в медиите е изтекла информация за исканията на електроенергийните дружества за повишаване на цените.

Ползваният през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни ще се зачита за трудов и осигурителен стаж, прие още парламентът.

С цел избягване на събирането на едно място на големи групи ученици, през учебната 2019/2020 г. няма да се провежда национално външно оценяване в края на IV и Х клас, а степента на постигане на компетентностите за съответния етап да се установи след началото на учебната 2020/2021 г., прие още парламентът.

Приемането на ученици от обединените училища в XI клас за учебната 2020/2021 г. ще се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Сроковете, спрели по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на настоящите изменения в "Държавен вестник", записаха още депутатите.


Новините от днес и със задна дата