четвъртък, 30 април 2020 г.

Предупреждават пчеларите, че ще третират с хербициди

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 06.05.2020г. до 08.05.2020г., от 19.00 до 09.00 часа, "И ЕС ДЖИ Бургас" ЕООД, ще извърши третиране с хербицид срещу многогодишни житни плевели в посеви със слънчоглед, находящи се в землище гр. Бургас.

Предвидените за третиране площи са разположени, както следва:

-         м. "Келева нива", зад сервиз "Ситроен" и тенис-кортовете, на площ 783 дка., на отстояние от гр. Бургас - 3 км. - дата на третиране 06.05.2020 г.; 

-         м. "Муската", зад гробищата, на площ 853 дка, на отстояние от гр. Бургас-на 2 км. - дата на третиране 07.05.2020 г.;  

-         м. "Хаинлъка", зад магазин "Метро" и автокъщите, на площ 664 дка., на отстояние от гр. Бургас-1 км. - дата на третиране 08.05.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат "ЛЕОПАРД 5 ЕК"-хербицид с доза 125 мл/дка, карантинен срок 60 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Ивон Стоянова Чифлишка,  тел. 0889514675.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

Новините от днес и със задна дата