вторник, 28 април 2020 г.

От вторник до четвъртък ще пръскат против комари от въздуха

НА МОРЕТО | Три дни ще пръскат срещу комари в Бургас от въздуха

Започват въздушни ларвицидни обработки за ограничаване разпространението на комари през топлите месеци, които ще бъдат извършени с моторен делтапланер на 28, 29 и 30 април - от утре до четвъртък.

Целите са водните площи по обходния канал на Атанасовско езеро и крайбрежния район на езерото Вая в посока кв. "Лозово", кв. "Долно Езерово", кв. "Горно Езерово" и Кумлушка низина.

Ще се пръска в часовете от 6.00 до 10.00. В случай на неблагоприятни климатични условия обработките ще бъдат отложени за следните дати: 07.05.2020 г. /четвъртък/, 08.05.2020 г. /петък/, 09.05.2020 г. /събота/.

Биоцидните препарати, с които ще се проведе третирането срещу ларви на комари по крайбрежната водна повърхност, са безвредни за бозайници, пчели, птици и риби.

Новините от днес и със задна дата