петък, 3 април 2020 г.

В Бургас отпадат таксите за детска градина и наемите за търговски обекти

Община Бургас одобри пакет от икономически мерки, които да помогнат за справяне с кризата с коронавируса.

Програмата бе одобрена от общинските съветници на последното заседание на местния парламент, съобщиха от кметството.

В нея се съдържат краткосрочни мерки, които се състоят в отпадане на някои такси към общинската хазна и удължаване на срока за заплащане на други такси и предплатени услуги. Всички те са в сила за периода на извънредното положение.

Мерките включват - на първо място да се освободят от такси за ползване на детски ясли и градини родителите и настойниците на деца, които посещават детски заведения на територията на Община Бургас, на второ място - да се освободят от заплащане на наем търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели и общински еднолични търговски дружества. 

Освобождават се от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти, лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти. 

Мярката се отнася за всички обекти, които са затворени на основание заповедта на здравния министър.

Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз.

Удължава се срокът за заплащане на месечните наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г., обявява се и нулева година за събиране на туристически данък.

Сумата, платена за стикер за синя и зелена зона през времето, което не е работила, ще бъде прихваната за следващите месеци. Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредно положение.

Одобрен е също алгоритъм, който ще позволи периодът, в който не се извършва дейност, налогът да не се начислява.

Общината удължава и срока на плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5% до 30.06.2020 г.

35 000 лв. пък ще бъдат отделени за финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас, който е пряко ангажиран с лечението за болните от коронавирус.

Общината създава и общинско анализаторско звено, което ще бъде ангажирано с постоянен мониторинг за налични стоки и запаси в случай на затваряне на региона- храна, горива, медицински консумативи, сформиране на доброволческа структура , която да помага на нуждаещи се.

Новините от днес и със задна дата