събота, 4 април 2020 г.

Бургаските студенти ще получават стипендии според своя успех и активност в обучението

* Новата общинска програма "Успешни студенти", приета преди дни от общинските съветници, обхваща повече направления

Новата общинска програма за стимулиране на най-добрите студенти в бургаските висши учебни заведения - "Успешни студенти", бе приета на последното заседание на Общинския съвет в Бургас.

Тя дава възможност на студенти в редовна форма на обучение, които имат минимален успех от 5.00 и участват в национални и университетски научноизследователски проекти, да получават семестриални стипендии. Така програмата предоставя още по-равноправно разпределение на финансовия стимул между студентите, не толкова от изучаваната специалност, а според постигнатите от тях резултати.

Новостите в програмата са няколко. Разширяват се направленията, които дават право на стипендии на успешните и дейни студенти. Така например, освен сектора на Информационните технологии, в програмата вече са включени направления и специалности, като "Право", "Технически науки", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Икономика, администрация и управление", "Икономика и маркетинг на туризма", "Международни икономически отношения", "Бизнес администрация", "Педагогика", "Психология" и други.

Освен това, стипендиите ще се разпределят не според семестриалните такси, а на база брой на студентите в приоритетни професионални направления, които ще се разпределят на квотен принцип. Квотите ще се определят от ректорите на бургаските висши учебни заведения и ще бъдат разглеждани от специално назначена експертна комисия, преди да бъдат изпратени за одобрение от кмета.

Ректорите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на Бургаския свободен университет вече определиха своите квоти за тази година и ги изпратиха до комисията за разглеждане. До края на април програмата и квотите ще бъдат утвърдени от кмета и ще влязат в сила. Веднага след това студентите ще могат да кандидатстват с успеха от първия /зимния/ семестър за семестриалната стипендия, която да получават през новия семестър. В случай че квотите от дадена специалност бъдат незаети, след решение на комисията, средствата могат да бъдат пренасочени и разходвани за други специалности.

Освен много добрият и отличен успех на студентите, от значение вече ще бъдат постижения на студентите в областта на образованието, науката и изкуството, участия в проекти, научна дейност и други.

Право да кандидатстват по програмата имат студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или по специалност, за която се предвижда обучение само за степен "Магистър".

Студентите, които ще бъдат приети в 1 курс през септември също ще могат да получават стипендии въз основа на успеха и участието им в олимпиади, непосредствено преди постъпването им в университета. За всички останали студенти - 2, 3 и 4 курс, важи успеха от предходния семестър. Тези, които се обучават едновременно по две специалности /основна и допълнителна/ ще могат да кандидатстват само по основната специалност.

Важно е да се знае, че кандидатстването ще се извършва след записване за първи или следващ семестър, а семестриалната стипендия се отпуска за един семестър. Студентите, кандидатстващи за финансовото подпомагане от Община Бургас, трябва да подадат заявление по образец /Приложение No2/ и да приложат посочените в него документи. Документите ще се подават в деловодството на Общината, в срок до 1 месец от записването на студента за първи или следващ семестър.

Студентите ще губят правото си на стипендия, ако прекъснат обучението си или имат наложено  наказание с решение на Академичния съвет.

Освен семестриална стипендия "Успешни студенти", новата програма на Община Бургас предвижда и награда "Студент на годината", по примера на наградата "Ученик на годината". Наградата "Студент на годината" ще се връчва на официална церемония за награждаване на  студенти, постигнали значими резултати в обучението или в научната дейност.

Целта на общинската програма "Успешни студенти" е да отговори на нуждите от осигуряване на квалифицирани кадри в най-търсените специалности. При избора на научните направления и разпределението на квотите за отпускане на стипендии ще се използват изследванията за нуждата от работна ръка на пазара на труда, както и приетите приоритети за развитие на икономиката на град Бургас.

Приемът на студенти в предложените специалности от една страна е недостатъчен, а от друга липсва мотивация, а понякога и средства, за да могат учениците да продължат обучението си в университет. Идеята на Община Бургас е чрез програмата от една страна да се стимулира развитието на тези специалности, а от друга - да задържи младите хора в града.

Новините от днес и със задна дата