вторник, 7 април 2020 г.

Община Бургас защити още един проект пред Фонд „Социална закрила"

Общинска администрация Бургас спечели проект по Фонд "Социална закрила". Благодарение на него ще бъдат подобрени условията на труд на представителите на уязвимите групи, а също така и обема и качеството на услугите, които се предлагат.

Богатият набор от високотехнологични и иновативни устройства ще бъде допълнен с мощен и надежден диктофон. А той ще бъде особено важен във време на спазване на социална дистанция и нарастване на броя на хората, които се нуждаят от подкрепа.

Благодарение на него, интервютата на гражданите и служебните лица, както и протоколирането на заседания на комисии и работни групи, ще бъдат съхранявани, без да се налага да се изважда лист и химикал или пък да се докосва екрана или клавиатурата на "умно" устройство".

Така се подобрява хигиената и личната безопасност на работещите с тази важна информация. Тъй като джаджата е разработена да се ползва от напълно незрящи професионалисти, нейното почистване и дезинфекция е лесно и не намалява жизнения цикъл. А използването лесно - с натискане само на един бутон.

Фонд "Социална закрила" е създаден към Министерството на труда и социалната политика. Неговата цел е да финансира различни проекти на физически лица, сдружения с нестопанска цел, институции при решаването на важни социални проблеми.

Новините от днес и със задна дата