понеделник, 16 март 2020 г.

И детските градини в Бургас ще прилагат дистанционно обучение


По разпореждане на кмета Димитър Николов всички детски градини в община Бургас ще извършват дистанционна форма на обучение. Инициативата е част от мерките срещу разпространението на коронавируса.

Учителите ще разработват в електронен вариант различни упражнения и задачи, след което ще ги изпращат на родителите на децата.
По този начин учителите от дома си ще имат възможността да поддържат възпитателния процес, а децата ще продължават да усвояват знания и умения.
Помощният персонал също ще продължи да изпълнява своите функции в условията на въведените ограничения.

Директорите на детските градини ще направят график на служителите, които ще бъдат ангажирани с опазване и поддържане на имуществото.
Дежурният помощен персонал ще поддържа хигиената в дворовете и вътрешните пространства на детските заведения.

Новините от днес и със задна дата