понеделник, 16 март 2020 г.

Плащайте местните данъци и такси по електронен път, без да излизате от вкъщи


Всички бургазлии могат от днес да плащат бързо и безопасно своите местни данъци и такси по електронен път. Мярката е превантивна и цели хората да не излизат и да не се струпват пред касите за плащания.
Това може да става безкасово по банковата сметка на Община Бургас в:


ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF IBAN: BG08SOMB91308424151744
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВАТА ДЕЙНОСТ

Също така плащане може да се извърши с дебитна карта на сайта на Община Бургас - www.burgas.bg, през виртуален ПОС терминал. Исканият ПИН за достъп е посочен в годишните данъчни съобщения.
Според влезлите в сила промени на Закона за местните данъци и такси, не е необходимо подаване на данъчни декларации при придобиване на имот в следствие на прехвърлителна сделка, данните се обработват служебно въз основа на информация от Агенцията по вписванията. Не се дължи подаване на декларации за нововоъведени в експлоатация сгради, облагането се извършва по предоставените от съответните служби Удостоверения и Разрешителни за ползване.

Данните за облагане на пътни превозни средства също постъпват и се обработват служебно и не е необходимо подаване на данъчни декларации.
Издаването на Удостоверения за наличие и липса на задължения, за производствата по ЗОП също се извършва по електронен път.
Призовават се гражданите да ограничат посещенията си в салоните за обслужване и да използват посочените на сайта електронни адреси и телефони за контакт.

Новините от днес и със задна дата