вторник, 3 март 2020 г.

Цените ще се вдигат, прогнозират от БНБ

istock

Растежът на реалния БВП ще се стабилизира на нива от 3.5–3.6% в периода 2020-2021 година поради нарастването на вътрешното търсене, докато нетният износ ще има негативен принос за изменението на реалния БВП.

Това прогнозира БНБ в четвъртия си „Икономически преглед“, съобщават от pariteni.bg.

В сравнение с прогнозата, публикувана в бр.2 на „Икономически преглед“, очакванията са растежът на реалния БВП да бъде без съществена промяна през 2019 г. и 2020 г. и по-висок през 2021 г.


Експертите очакват промяна в структурата на вътрешното търсене, свързана с ускоряване на растежа на инвестициите на фона на забавяне на темпа на растеж на частното и на прави-телственото потребление.

Реализирането на големи инфраструктурни проекти от страна на правителството, ускоряването на растежа на външното търсене, заложено в допусканията на Европейската централна банка, както и дългосрочната тенденция към намаляване на работната сила и увеличение на разходите за труд са предпоставка за ускорен растеж на инвестициите.
В същото време забавянето на потреблението ще се определя от запазването на висока норма на спестяване на домакинствата и ограниченото нарастване на заетостта в условията на негативни демографски процеси.

Растежът на външното търсене на български стоки и услуги да се ускори през 2020–2021 г. За периода 2019–2021 г. очакваме цената на петролните продукти в долари да се понижи спрямо 2018 г., макар и със забавящ се темп. Същевременно цените на енергийните продукти в долари се очаква първоначално да се понижат през 2019 г., а впоследствие да се повишат през 2020 г. и 2021 г.

От БНБ залагат по-голямо поскъпване на стоките и услугите у нас. Прогнозата за общата инфлация е ревизирана нагоре за 2020 г. и в посока надолу за 2021 г.

Рисковете за макроикономическата прогноза според оценките клонят към реализиране на по-слаб растеж на реалния БВП и произтичат най-вече от външната среда и от възможността за по-слабо от прогнозираното нарастване на търсенето на български стоки и услуги.
Вътрешен фактор, който създава несигурност за реализиране на прогнозата, е динамиката на съфинансираните от ЕС и от националния бюджет публични инвестиции.

Рисковете по отношение на прогнозата за инфлацията клонят предимно към по-висока инфлация от предвижданото и произтичат най-вече от възможността за по-висока инфлация при енергийните продукти и при стоките и услугите с административно определяни цени.


Допълнителен риск за макроикономическата прогноза създава стабилността на данните за БВП, за които времевият ред се ревизира от НСИ през последното тримесечие на всяка година.

Новините от днес и със задна дата