неделя, 22 март 2020 г.

Глоби до 200 000 лв. за тези търговци, които нарушават мерките срещу COVID-19


Глоба от 5000 лв. ще се налага на гражданите, които нарушават или не изпълняват въведените противоепидемични мерки за ограничаване на на коронавируса, освен ако деянието им не представлява престъпление, изискващо по-тежко наказание.
Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, санкцията ще бъде в размер на 15 000 лв. Това реши парламентът с гласуваните допълнения на санкциите в Закона за здравето. Депутатите приеха на второ четене текстове от законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Припомняме, днес беше съобщено за трима излекувани пациенти у нас и за потвърдени 17 нови случая на COVID-19 у нас. Общият брой на заразените 127. Трима души починаха. При нарушения ще бъдат съставяни актове - от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директорите на регионалните здравни инспекции, от директорите на областните дирекции на МВР или от кметовете на общини.
Ако контактно лице на болен от заразно заболяване откаже извършването на изследване, целящо да провери дали са носители на болестта, ще бъде налагана глоба от 50 до 500 лв. Пърламентът реши още заповедите за организационно и финансово подпомагане за дейностите по асистирана репродукция да продължат действието си по време на извънредното положение и шест месеца след неговата отмяна.
Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чийто срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието по време на самото извънредно положение и два месеца след неговата отмяна. Валидността на протоколите за скъпо струващо лечение на хронично болни пациенти, също се удължава служебно от НЗОК за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.
С друг пакет от законови промени промени - в Закона за защита на потребителите, по предложение на БСП бяха въведени мерки срещу спекулата. Всички стопански субекти се задължават да предоставят предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на съответните стоки през последните три месеца преди настъпване на извънредните обстоятелства. Цените се доказват въз основа на записите в касовите anapaти или получените по банков или картов път плащания.

Ако досега търговците не са продавали такива стоки, са длъжни да ги предоставят на цени, завишени с не повече от 20 на сто от цените на придобиването им, а услугите - с не повече от 20 на сто от себестойността им. При нарушаване на разпоредбите, на фирмите ще се налага глоба в размер на 5% от оборота през годината, предхождаща настъпването на извънредните обстоятелства, а на представляващите ги физически лица - парична санция от 20 000 до 100 000 лева. На юридическите лица, които имат пряк или косвен контрол върху лицата-извършители на нарушението, се налага имуществена санкция в размер на 7% от оборота им през предходната година, а на представляващите ги физически лица - глоба от 30 000 до 200 000 лева.
Ако дадено юридическо лице не е имало дейност през годината, предхождаща настъпването на извънредните обстоятелства, то подлежи на имуществена санкции от 20 000 до 100 000 лева. В случаи, когато търговците не могат да докажат цената на придобиване и себестойността на предлаганите от тях стоки и услуги, ще им се налага глоба от 30 000 до 100 000 лева. Както стана ясно, противоепидемичните мерки, които влизат в сила от полунощ срещу 21 март, вече предвиждат и възможност за временно ограничаване на придвижването на територията на страната и в самите населени места.

Новините от днес и със задна дата