вторник, 11 февруари 2020 г.

След сигнал, че децата се целували по бузите, спират часове по сексуално образование


Програма за сексуално образование предизвика раздор в пернишко училище. Представители на фондация преподавали на 10-годишни деца подробности за мъжката и женска полова система, а след това ги насърчавали да нарисуват наученото. Едно от упражненията било децата да се целуват по бузите, предава Нова тв.

Това предизвиква възмущение у част от родителите на четвъртокласниците. Други не намират нищо нередно в обучението.
От Министерството на образованието са уточнили за Dir.bg, че такава програма не е одобрявана на национално ниво и в случая става въпрос за някаква инициатива само на местно ниво в Перник.
Става въпрос за програмата "Таралежи", която е взаимствана от други европейски държави. Целта ѝ е превенция на насилието във всичките му форми, включително и сексуалното. Програмата е одобрена от МОН, но някои родители не са съгласни с методите на обучение.
"Това, което ни безпокои, е начинът, по който се обучават децата на ранна сексуална информираност. Виждаме какви са резултатите. На 11 се женят, на 12 имат деца. Образованието остава извън обсега", смята Дима Ненчева, майка на едно от децата, на които е преподавано.
На децата са били показвани тела и полови органи, били са карани и да ги рисуват.
"Смятам, че това влияе абсолютно негативно. На тези деца им се възбуждат любопитството и започват да търсят повече информация", добавя Ненова.
Други родители не искат програмата да спира - смятат, че тя е навременна.
"Децата се информират за всичко, което е позволено в проекта. Синът ми не е споделял за целувки по бузата. С децата говорим за половото идентифициране - аз съм момче, тя е момиче. Това започва първо вкъщи. В проекта няма дума "разврат", коментира друга майка.
"Проектът има превантивна цел - да предпазим децата от насилие във всичките му форми. За това го одобрихме. Родители имаха възможност да се запознаят с темите в проекта и да преценят. Една от темите е "Различието между нас", в която се обсъжда, че ние сме различни и това трябва да се толерира. Друга тема е за "Доброто и лошото докосване". За това, че ти е приятно мама и тати да те целуват, но когато възрастен, който не ти е близък, желае да те докосне, ти трябва да кажеш "не". Думи като "карани насила" са лъжа. Няма деца, на които им е ставало лошо", обясни психологът на училището Симона Добринова .

Програмата ще бъде прекратена заради конфликта, информира директорът на училището.
От фондация "П.У.Л.С." публикуваха отворено писмо до медиите, в което обясняват подробно какво представляват програмите.
Ето какво споделят те: 
Обучителна програма "Таралежи"
През 2019 година Фондация "П.У.Л.С." стартира пилотна Програма за личностно развитие и превенция на насилието - ТАРАЛЕЖИ.
Ние дълбоко вярваме, че ние хората можем да общуваме пълноценно без насилие, можем да предотвратим насилието в училище, семейството, в обществото изобщо, можем да защитим децата си от злоупотреба, вярваме, че отношенията между хората са едно от най-важните неща, които трябва да променим за да подобрим съвременния свят. Чрез нашите програми се стремим да правим децата по-любознателни, търсещи и намиращи информация, доверяващи се на родителите и значимите възрастни, по-умни и по-добри, да им помогнем да развият умения за взаимопомощ, вземане на съзнателни решения и отговорно поведение към себе си, околните и света.
В процеса на заниманията, ние създаваме среда за отношения без насилие между хората. Създаваме възможност децата и младежите да растат свободни и отговорни, да разбират чувствата си и да говорят за тях, да познават телата си и не се срамуват от тях, да идентифицират опасните ситуации и възрастните, които могат да им помогнат.
Програмата "Таралежи" ни дава рядката възможност да разискваме деликатни проблеми, по подходящ за възрастта начин. Реализирането на програмата подкрепя усилията на родителите да говорят с децата си по деликатни въпроси.
Основна цел на Програмата "Таралежи" е превенция на риска от злоупотреба, чрез подобряване на емоционалната интелигентност на деца и увеличаване на набора от знания и умения за справяне.
Програмата е насочена към две групи хора.
Възрастни като родители, настойници и училищен екип.
На възрастните се предоставя информация за безопасността на децата, за някои рискове за децата (включително онлайн рискове). Програмата насърчава дискусиите между възрастните и им помага да подкрепят децата в обучението им да предпазват себе си и приятелите си.
По време на програмата децата ще научат да се чувстват комфортно, когато задават въпроси и намират повече информация.
Развиват по-дълбокото осъзнаване на децата за техните тела и емоции.
Получават средства, с които те да могат да идентифицират потенциално рискови ситуации в отношенията и да реагират адекватно в такива ситуации.
Програмата развива доверието и преценката на децата така, че те да могат да се доверят на подходящи възрастни, да помолят за помощ и да съобщят за опасенията си.
Екипът на фондация "П.У.Л.С." предоставя: обучение на училищния екип и семинар/среща за родители и настойници.
Преди провеждането на семинарите за деца, родителите и настойниците се провежда родителска среща в училището и се предоставя информация за програмата "Таралежи" и сесиите за деца.
Семинари за децата. Всеки клас има 5 последователни седмични семинара с продължителност от два до три часа.
Обратна връзка към училищата, семействата и настойниците.
На директорите се предоставят обобщени доклади така, че те да могат да използват тази информация и да я изпратят на своите екипи и родители. След приключване на сесиите на децата, екипът на Фондация "П.У.Л.С." организира отново среща с родителите и настойниците.
Структура на програмата:
Пет семинара. Всяка седмица в един и същи ден. Два и половина до три часа приблизително, включително почивка за децата.
Програмата ще се проведе в достатъчно голямо помещение, за да могат децата да се движат свободно и да седнат в кръг на пода/столчета
Всяка среща обикновено протича по един и същи начин:
Семинар 1: НИЕ СМЕ КРАСИВИ И РАЗЛИЧНИ
Представяне на програмата. Повишаване на осведомеността на децата за техните уникални характеристики. Установяване на контакт между фасилитатора, децата и учителя. Целта е децата да разберат, какво представлява програмата, практическите аспекти, колко ще бъдат сесиите, паузите и т.н. и основните правила. Да разберат целите на програмата. Да се присъединят към група. Да записват и казват на глас положителни коментари за други деца. Да получават положителни коментари. Работните тетрадки на всяко дете ще включват неговите оценки на всеки семинар и ще покажат неговото ниво на разбиране.
СЕМИНАР 2: "Нашите тела са красиви, защото ..."
Целта е да се разберат промените в тялото на различните етапи от развитието. Да се научат разликите между мъжкото и женското тяло.
СЕМИНАР 3: "Приятелско докосване"
Мисията е да се насърчава разбирането на децата за добро и лошо докосване, кога докосването не е добро и кой може да е отговорен за това, лошо докосване, "маскирано" като добро, слушане, казване на "не" и получаване на отказ.
Целта е децата да изградят и развият следните умения - умението да слушат и да уважават думата "не", разбиране на разликите между "добро докосване" и "лошо докосване, умението да казват "не", разбирането, че всяко докосване може да бъде приятно или неприятно в зависимост от това "от кого го получавам, как го получавам, намерението, момента и контекста, в който съм...".
СЕМИНАР 4: "Учим се да избягваме опасности"
Децата участват в дейности за решаване на проблеми и ги прилагат към казуси. Целта е децата започват да разпознават неприятните ситуации. Научават някои стратегии за самозащита. Те проучват значението на възможността да се доверяват на подходящи възрастни.
СЕМИНАР 5: "Казване на "не", доверие в някого и получаване на помощ"
Децата ще се научат как да бъдат уверени в обичайни ситуации.
Целта е всяко дете да може да идентифицира възрастни, на които да се довери и от които да поиска помощ.
Всяко дете да разбере, че споделянето е важно, дори ако е неудобно или трудно.
Всяко дете да може да каже "не", когато е в необичайна ситуация.
Всяко дете да знае разликата между добра тайна/изненада и лоша тайна.
Всички занимания в програмата са под формата на игри, забавления и приключения, така че децата се развиват неусетно и израстват забавлявайки се.

Новините от днес и със задна дата