сряда, 8 януари 2020 г.

Зам.-кметът Ананиева: Бургас е с най- много реновирани професионални гимназии


"Бургас е с най- много  в страната реновирани професионални гимназии по програма "Подкрепа на професионалните училища в Република България", финансиран от "Региони в растеж" 2014 -2020 г", обяви на пресконференция зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева.

 6 гимназии бях включени в  бургаския проект, чрез който беше обновена образователната инфраструктура в Търговската гимназия, Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", Професионална гимназия по туризъм " Проф. д-р Асен Златаров", Професионалната гимназия по механо-електротехника и електроника, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и Професионалната гимназия по Транспорт.
"Най-високата оценка за реализацията на проекта е повишаването на привлекателността на професионалните гимназии и разкриването на нови паралелки там", коментира още зам.-кметът Ананиева. Тя посочи като добър пример и изцяло обновения учебно- производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", които изцяло промени визията и концепцията си. Директорът на гимназията  Силвия Пехливанова потвърди, че  ресторантът се развива  много добре и се превръща в любимо място за срещи и събития на бургазлии и гости на града.Зам.-кметът Йорданка Ананиева сподели в аванс, че има идея неконсумираната  от деня храна да се раздава в социалните заведения в Бургас.
6-те училища са били избрани от Министерството на образованието в национален мащаб по следните критерии - брой ученици и стабилност в професионалната реализация на учениците, дългогодишна история, с авторитет.
На пресконференцията присъстваха директорите на всички 6 гимназии, включени в проекта и ръководителят на проекта инж. Ивелина Дафова.
Ето какво точно бе реконструирано по  проекта "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в Бургас" : 
1. Пристрояване на физкултурен салон към Търговска  гимназия - гр. Бургас
2. "Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ "Константин Фотинов"- Бургас
3. Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас
4. Благоустрояване на дворно пространство, реконструкция на спортна площадка и ограда, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане нови такива в двора на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"- гр. Бургас
5. Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур"
6. Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас 
7. Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас, както следва:
- Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов".
- Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника.
- Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".
8. Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас, както следва:
Доставка и монтаж на специализирано оборудване за
- Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов";
- Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника;
- Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето";
Доставка и инсталация на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за
- Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов";
- Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето";
- Професионална търговска гимназия- гр. Бургас;
- Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров";
Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Новините от днес и със задна дата