вторник, 24 декември 2019 г.

Данъчни декларации към НАП от 10 януари

Резултат с изображение за нап
В периода от 1 до 9 януари 2020 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2019 г. и превключване работата на информационните системи за 2020 г., информират от Националната агенция за приходите.

Физически лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите могат да я подадат чрез електронната услуга със стартирането на кампанията от 10 януари. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на НАП също ще започне на 10 януари.
Плащания без такса към НАП на 31 декември чрез е-услугата Виртуален ПОС на НАП ще се приемат до 9:00 ч., а плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 13.00 часа.
Подаването на Декларации за облагане с корпоративни данъци ще започне на 10 януари, посочват още от НАП.
Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в периода от 1 до 9 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 10 януари. Справочната информация в този период ще е актуална към 2 януари 2020 г. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", посочват от НАП.
Регистрираните по закона за ДДС лица ще могат да подават справки-декларации чрез електронната услуга на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 10 януари.
Плащанията на здравни вноски от граждани от 1 до 9 януари ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.
Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1 - 9 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП.
- Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигурителни права в периода от 1 до 9 януари ще става в офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ. В периода от 1 до 9 януари 2020 г. информацията за задълженията и плащанията, визуализирана чрез е-услугите на НАП ще бъде актуална към 31 декември 2019 г. На 10 януари 2020 г. след приключване на дейностите по годишното приключване, данните ще бъдат актуализирани.
Между 1 и 9 януари физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП със следните изключения:
- няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.
- няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.
- няма да има електронна услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код.

Новините от днес и със задна дата