сряда, 27 ноември 2019 г.

Хора с увреждания ще получат достъпна среда с подкрепата на Община Бургас


Община Бургас28 са одобрените проекти от Бургас, с които хора с увреждания кандидатстват по Националната програма за достъпна среда и лична мобилност на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Общият брой на кандидатите от общината за изграждане на специфична инфраструктура до домовете им е 30.

Програмата дава възможност за изграждането на асансьор, платформа и рампа, които трябва да осигурят възможност на гражданите с двигателни проблеми да водят по-добър начин на живот и да са активни.

Финансирането за изграждането на необходимите съоръжения се предоставя от Министерството на труда и социалната политика.

Община Бургас подпомогна хората в неравностойно положение, като изработи проектите за изграждането на достъпна среда.

Паралелно с това експерти от администрацията оказваха съдействие на кандидатите при попълването на документи за кандидатстване.

Срокът за кандидатстване по програмата приключи през септември.

Очаква се следващата година тя отново да бъде отворена за кандидатстване, което ще даде възможност за осигуряване на достъпна среда на още нуждаещи се хора.

Новините от днес и със задна дата