понеделник, 4 ноември 2019 г.

Редно ли е личният лекар да взема такса за издаване на болничен?


Издаването на болничния лист покрива ли се като разход от Здравноосигурителната каса?
 Работя на трудов договор, внасям всички осигуровки и съм с непрекъснати здравноосигурителни права, но въпреки това личният ми лекар поиска да заплатя допълнителни такси при издаването на болничен лист. Редно ли е това?
Редно ли е личният лекар да взема такса за издаване на болничен?
В пакета дейности, които общопрактикуващият лекар изпълнява, е записано, че НЗОК заплаща за изготвяне на документи, съгласно наредбата по чл.45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), т.е. съгласно Наредба №3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
В дейностите, описани в този пакет, фигурират и тези по
медицинската експертиза на работоспособността, в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и с Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи: издаване на първичен болничен лист; издаване на вторичен болничен лист; насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК); подготвяне на документи и насочване за представяне пред Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
В тези случаи здравноосигурените не дължат заплащане на лекаря. Плащат само потребителска такса за прегледа, освен ако не са освободени от нея.
Има ли такса за продължаването на болничен лист?
 НЗОК заплаща само за дейности издаване и заверяване на документи съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Това са случаите, описани в гл.VIII. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) на Дейност по медицинска експертиза.

1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак.
2. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на хора от 16-до 18-годишна възраст.
3. Медицинска експертиза на работоспособността.
3.1. Издаване на първичен болничен лист.
3.2. Издаване на вторичен болничен лист.
4. Насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК).
5. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК (приложения № 6, 7).
 Следователно за издаването на болничен лист не следваше да заплащате освен потребителската такса за прегледа.

Новините от днес и със задна дата